งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

แบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี

( 15/12/2018 02:12:54  )

กรอกเลขประจำตัวครู :

     
ชื่อ - นามสกุล : ห้อง :  
เบอร์โทร / ไอดี Line : สังกัดฝ่าย :  

 

รายการอุปกรณ์ที่ต้องการซ๋อมรายละเอียด / ลักษณะอุปกรณ์ที่เสีย  (ถ้าคอมพิวเตอร์มีรหัส หรือ Password กรุณาพิมพ์บอกด้วยครับ )

คุณครูสามารถดูคิวการซ่อม ได้ที่ Check List