งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

Queue List View

รหัสซ่อมผู้แจ้งซ่อมประเภทการซ่อมรายละเอียดอาการวันเวลาที่แจ้งห้องสถานะ
290620180002นิอร แสงสุขาเครื่องขยายเสียงในห้องเรียนแจ้งติดตั้งเครื่องขยายเสียงในห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 4 อาคารส่งและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้น 3 อาคารส่งเหล่าสุนทร6/29/2018 11:34:21 AMSmart Programรอคิวซ่อม
081120180002ธัญยธรณ์ ศรีประมงค์คอมพิวเตอร์มีไวรัสในเครื่อง (สามารถเข้าเครื่องได้เลยไม่มีรหัส)11/8/2018 9:28:25 AMป.1/6รอ user ส่งเครื่อง
091120180002เต็มสิริ คูณสว่างคอมพิวเตอร์ซ่อมคอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ทุกเครื่อง11/9/2018 12:03:17 PMคอม1กำลังดำเนินการ
271120180002วุฒิพงษ์ สว่างวงษ์อินเตอร์เน็ตอินเตอร์เน็ตให้ไม่ได้ทั้งวัน เป็นมา 2 ครั้งแล้ว ครั้งแรก รีสตาร์ท 6 ครั้งแล้วใช้ได้ปกติ แต่ครั้งนี้ใช้ไม่ได้เลยครับ ขอบคุณครับ11/27/2018 3:31:13 PMชั้น 2 อาคารซิเมออนรอคิวซ่อม
041220180001ดวงรัตน์ สุขมหาอื่น ๆต่อเครื่องปริ้นกับคอมพิวเตอร์12/4/2018 9:29:33 AMห้องวัดผลรอคิวซ่อม
131220180001ปิยทิพย์ เชียงอุทัยอื่น ๆโน๊ตบุ๊คเครื่องค้างตลอดเลยคะ ต้องเปิดปิดเครื่องใหม่หลายครั้ง เสียบกับเครื่องฉายทีวี ในห้องเรียนก็ค้างคะ12/13/2018 10:22:21 AMพักครู ม.3รอคิวซ่อม