งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

Queue List View

รหัสซ่อมผู้แจ้งซ่อมประเภทการซ่อมรายละเอียดอาการวันเวลาที่แจ้งห้องสถานะ
080120190001สุพิชญนันทน์ อรุณศักดิ์คอมพิวเตอร์คอมฯ เปิดไมได้ ภาพค้าง มีเสียงดัง 10 เครื่อง1/8/2019 8:54:12 AMคอมฯ ปฐมวัยรอซื้อ PowerSuply
090120190001ชลธิชา ชนะใหม่คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ เสียต้องรีบูทฮารด์ดิส และไม่สามารถปรินซ์งานได้ค่ะ1/9/2019 2:04:06 PMโภชนาการรอยกมา
110220190003สุพิชญนันทน์ อรุณศักดิ์คอมพิวเตอร์window ไม่ทำงาน2/11/2019 1:20:34 PMคอมพิวเตอร์รอคิวซ่อม
110220190004ณัฐรดา แสนใหม่เครื่องพิมพ์เครื่องปริ้นไม่ได้2/11/2019 1:41:22 PMเครื่องเขียนรอคิวซ่อม
120220190001วริษฐา ฉายากุลอื่น ๆย้ายจุดวางโทรศัพท์ภายใน และเชื่อต่อปลั๊กสายไฟคอมพิวเตอร์ 1 จุด2/12/2019 7:51:23 AMห้องแคมบริดจ์ อาคารซีเมออนรอคิวซ่อม
120220190002ศศพินทุ์ งามเสงี่ยมคอมพิวเตอร์คอมดีเจ เครื่องค้างประจำ และช้ามาก สแกนเอกสารไม่ได้2/12/2019 4:18:24 PMประชาสัมพันธ์รอคิวซ่อม
140220190001นัฐกานต์ พิทักษ์เสาวภาพคอมพิวเตอร์รบกวนลง Ad2 ใน notebook ให่หน่อยค่ะ2/14/2019 7:46:20 AMห้องพักครูชั้น3 ตึกซีเมออนรอคิวซ่อม
140220190002สุภัทรา รัตนกูลคอมพิวเตอร์เปิดไมติด2/14/2019 1:07:28 PM1/2รอคิวซ่อม
160220190001นงลักษณ์ บุญกระจ่างคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ ช้า เปิดงานไม่ได้ค่ะ ต้องใช้เวลาโหลดเป็นเวลานาน บางครั้งโหลดแล้วไม่สามารถเปิดได้เลยคะ 2/16/2019 1:56:46 PMห้องพักครูประถมต้น ตึกเซราฟินรอคิวซ่อม