งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

Queue List View

รหัสซ่อมผู้แจ้งซ่อมประเภทการซ่อมรายละเอียดอาการวันเวลาที่แจ้งห้องสถานะ
290620180002นิอร แสงสุขาเครื่องขยายเสียงในห้องเรียนแจ้งติดตั้งเครื่องขยายเสียงในห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 4 อาคารส่งและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้น 3 อาคารส่งเหล่าสุนทร6/29/2018 11:34:21 AMSmart Programรอคิวซ่อม
090820180001สุพิชญนันทน์ อรุณศักดิ์คอมพิวเตอร์ห้องอนุบาล 3/7 อาการเครื่องดับเอง ห้องคอมฯ อนุบาล เครื่องที่ 13 , 18 , 20 , 27 , 36 เครื่องเปิดไม่ติด8/9/2018 10:47:02 AMคอมฯ ปฐมวัยกำลังดำเนินการ
010920180001เกศพิจิต ศรีพระรามคอมพิวเตอร์คอมลุงโชคเป็นจอฟ้า เปิดไม่ได้ นั่งข้างโต๊ะเกศ หันหน้าออกประตู9/1/2018 7:50:18 AMห้องพักครูโมบายรอ user
240920180001ดวงสมร โพธิราบคอมพิวเตอร์ลง windows ใหม่ เครื่อง มิสดวงสมร โพธิราบ9/24/2018 10:23:00 AM400รอคิวซ่อม
240920180002บังอร แก้วมูลอื่น ๆรบกวนลง โปรแกรม YTD .ให้ด้วยคะ9/24/2018 11:32:45 AMวิชาการรอคิวซ่อม
250920180001ธีรโชติ ศรีลาพลไมโครโฟน และ สายมันไม่ดังครับ9/25/2018 10:06:38 AMป.4/7รอคิวซ่อม
021020180001จินดาภรณ์ อุปการณ์คอมพิวเตอร์เครื่อง cpu มีปัญหา เปิดได้สักพัก จอภาพจะหายไป 10/2/2018 11:32:25 AMพักครูประถมปลายดำเนินการเสร็จสิ้น
081020180001พรฑิพา สุพรรณพายัพคอมพิวเตอร์ไม่สามารถปริ้นได้10/8/2018 8:46:15 AMห้องพักครูหมวดภาษาต่างประเทศดำเนินการเสร็จสิ้น
191020180001สุกัญญา นิ่มปรางคอมพิวเตอร์CPU เปิดไม่ติด10/19/2018 8:25:26 AMจัดซื้อรอคิวซ่อม