งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

รหัสชื่อเรื่องวันที่ดำเนินการวันที่สิ้นสุดเวลาเริ่มถึงเวลาสถานที่รายการอุปกรณ์ผู้แจ้งวันที่แจ้งสถานะ 
180525610001ลูกเสือ ม.118/05/201828/02/201914:4516:00อาคารปีติฯไมโครโฟนลอย(1)เสกสรร บุญรอด18/05/2561 14:02:19พร้อมใช้งานแก้ไข
130625610003ขอใช้สถานที่14/06/201828/02/201908:0017:00ห้องประชุมชั้น 4 ซีเมออนงานจัดสถานที่..ละไม แบบกัน2018-06-13 13:06:10พร้อมใช้งานแก้ไข
201125610002จัดทำ บาโหน , บาคู่26/11/201831/12/201807:0015:30หน้าสระว่ายน้ำงานจัดสถานที่..สุเทพ ทองขาว2018-11-20 10:26:31รอดำเนินการแก้ไข
141125610003ติว GAT ม.6 11 12 13 14 ธันวาคม 6111/12/201814/12/201808:3016:30ห้องประชุมชั้น 4 ซีเมออนเครื่องฉายภาพ 3 มิติ_Visualizer(1),เครื่องฉาย Projector(1),คอมพิวเตอร์ Notebook(1),ไมโครโฟนลอย(2),จอรับภาพ(1),ถ่ายภาพนิ่ง,งานจัดสถานที่..จิตประเสริฐ สุทธิชีวะ2018-11-14 09:52:21เสร็จสิ้นแก้ไข
071125610001(แก้ไข)Pre YLE (4Skills) ประถมศึกษาปีที่ 1 -6 ครั้งที่212/12/201814/12/201808:0015:45หอประชุม 40 ปีเครื่องฉาย Projector(1),คอมพิวเตอร์ Notebook(1),ไมโครโฟนลอย(2),จอรับภาพ(1),งานจัดสถานที่..ฟาติมา ไชยเผือก13/11/2561 09:01:22เสร็จสิ้นแก้ไข
041225610003ขอใช้ notebook14/12/201814/12/201811:0016:00โรงเรียนมาบยางพรคอมพิวเตอร์ Notebook(1)ศศพินทุ์ งามเสงี่ยม04/12/2561 09:39:17เสร็จสิ้นแก้ไข
111225610001จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสที่วัดแม่พระฯระยอง14/12/201825/12/201809:0010:15หน้าวัดแม่พระฯ ระยองงานจัดสถานที่..จินดาภรณ์ อุปการณ์2018-12-11 09:06:30พร้อมใช้งานแก้ไข
111225610002งานเลี้ยงนักกีฬาเครือฯ14/12/201814/12/201813:0016:00หอประชุม 40 ปีเครื่องฉาย Projector(1),คอมพิวเตอร์ Notebook(1),ไมโครโฟนลอย(2),จอรับภาพ(1),งานจัดสถานที่..นิวัต ศักดิ์สิทธิ์2018-12-11 10:27:37เสร็จสิ้นแก้ไข
131225610001งานเลี้ยงนักกีฬาเครือฯ14/12/201814/12/201813:0015:00อาคารปีติฯไมโครโฟนสาย(1),ไมโครโฟนลอย(1),งานจัดสถานที่..นิวัต ศักดิ์สิทธิ์2018-12-13 08:28:27เสร็จสิ้นแก้ไข
141225610002ขอใช้ห้องประชุมชั้น 4 ตึกซีเมออน14/12/201814/12/201815:4517:00ห้องประชุมชั้น 4 ซีเมออนเครื่องฉายภาพ 3 มิติ_Visualizer(1),เครื่องฉาย Projector(1),คอมพิวเตอร์ Notebook(1),ไมโครโฟนลอย(2),งานจัดสถานที่..ละไม แบบกัน2018-12-14 11:57:37พร้อมใช้งานแก้ไข
041225610004(แก้ไข)สอบนักเรียนทุน ม.1 ม.4 / นักเรียน ม.3 ACR สอบเข้า ม.415/12/201815/12/201808:0012:00หอประชุม 40 ปีไมโครโฟนลอย(1),งานจัดสถานที่..ชุติกาญจน์ หว้าปราง13/12/2561 16:29:19รอดำเนินการแก้ไข
041225610005(แก้ไข)ประชุมผู้ปกครองนักเรียนติด 0 และ ร ระดับมัธยม15/12/201815/12/20188.3015:00ห้องประชุมชั้น 4 ซีเมออนเครื่องฉายภาพ 3 มิติ_Visualizer(1),ไมโครโฟนลอย(1),งานจัดสถานที่..ชุติกาญจน์ หว้าปราง13/12/2561 13:29:56รอดำเนินการแก้ไข
121225610002เข้าเงียบครูคาทอลิก15/12/201816/12/201813:3014:00วัดแม่พระฯระยองงานจัดสถานที่..จินดาภรณ์ อุปการณ์2018-12-12 21:39:06รอดำเนินการแก้ไข
141225610001(แก้ไข)เลี้ยงปีใหม่พนักงาน15/12/201815/12/201817:0021:00หอประชุม 40 ปีคอมพิวเตอร์ Notebook(1),ถ่ายวีดีโอ,ถ่ายภาพนิ่งรังสรรค์ จันทร์ธำรงกุล14/12/2561 08:05:28รอดำเนินการแก้ไข
121225610001ขอใช้สถานที่ทำกิจกรรมบ้านผีสิง16/12/201821/12/201808:0017:00ห้องประชุมชั้น 4 ซีเมออนเครื่องฉาย Projector(1),ไมโครโฟนลอย(2),งานจัดสถานที่..ณัฏฐา พัวพิสิฐ2018-12-12 10:59:17รอดำเนินการแก้ไข
031025610005(แก้ไข)ติว ONET ม.3 ช่วงแรก 17-21 ธ.ค.6117/12/201821/12/201808:3016:30หอประชุม 40 ปีเครื่องฉายภาพ 3 มิติ_Visualizer(1),เครื่องฉาย Projector(1),ไมโครโฟนลอย(2),จอรับภาพ(1),ถ่ายภาพนิ่ง,งานจัดสถานที่..จิตประเสริฐ สุทธิชีวะ02/11/2561 15:29:56รอดำเนินการแก้ไข
061225610002ขอใช้อุปกรณ์17/12/201820/12/201808:3016:45โดมฟิลลิปงานจัดสถานที่..กรรณิการ์ โพธิ์วงศ์2018-12-06 11:33:12รอดำเนินการแก้ไข
081225610001สอยดาวจุด 4 Smart17/12/201821/12/201805:0015:30เวทีใต้อาคารส่งงานจัดสถานที่..พิชชา สกนธวัฒน์2018-12-08 12:18:20รอดำเนินการแก้ไข
111225610003กิจกรรมวันคริสต์มาส17/12/201821/12/201808:3015:30อาคารเดอ มง ฟอร์ตงานจัดสถานที่..เกรียงไกร ภู่ระหงษ์2018-12-11 11:19:45รอดำเนินการแก้ไข
131225610003กิจกรรมคริสต์มาส17/12/201820/12/201810:0014:00โดม ม.ต้นไมโครโฟนลอย(2 ),ชุดเครื่องเสียงภาคสนาม(1),งานจัดสถานที่..เอกสิทธิ์ ปักกาเวสา2018-12-13 14:56:01รอดำเนินการแก้ไข
141225610003ขอใช้สนามฟุตซอล17/12/201820/12/201811:4513:15สนามฟุตซอลงานจัดสถานที่..ละไม แบบกัน2018-12-14 12:57:17รอดำเนินการแก้ไข
141225610006กิจกรรมคริสต์มาส (รำวง)17/12/201820/12/201810:0013:45ลานใต้ต้นมะม่วงคอมพิวเตอร์ Notebook(1),ไมโครโฟนลอย(2),ชุดเครื่องเสียงภาคสนาม(1),งานจัดสถานที่..เกศพิจิต ศรีพระราม2018-12-14 16:26:43รอดำเนินการแก้ไข
141225610005(แก้ไข)ขอใช้สถานที่จัดการแข่งขันCover Dance19/12/201820/12/201810:0014:00อาคารปีติฯไมโครโฟนลอย(2),ชุดเครื่องเสียงภาคสนาม(1),งานจัดสถานที่..คมสัน เชื้อคำเพ็ง14/12/2561 15:19:56รอดำเนินการแก้ไข
131225610002วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร21/12/201821/12/201807:4509:00ลานปูนหน้าอาคารส่งฯไมโครโฟนลอย(6),ชุดเครื่องเสียงภาคสนาม(1),ถ่ายวีดีโอ,ถ่ายภาพนิ่ง,งานจัดสถานที่..เรวิทย์ วงเวียน2018-12-13 09:24:49รอดำเนินการแก้ไข
141225610004ขอใช้สนามฟุตซอล21/12/201821/12/201809:3013:45สนามฟุตซอลงานจัดสถานที่..ละไม แบบกัน2018-12-14 12:58:45รอดำเนินการแก้ไข
031025610006ติว ONET ม.3 ช่วงหลัง 3-4 ม.ค.03/01/201904/01/201908:3016:30หอประชุม 40 ปีเครื่องฉายภาพ 3 มิติ_Visualizer(1),เครื่องฉาย Projector(1),ไมโครโฟนลอย(2),จอรับภาพ(1),ถ่ายภาพนิ่ง,งานจัดสถานที่..จิตประเสริฐ สุทธิชีวะ2018-10-03 10:19:22รอดำเนินการแก้ไข
031025610004(แก้ไข)(แก้ไข)(แก้ไข)ติว ONET ป.6 21-24 ม.ค.6221/01/201924/01/201908:3016:30หอประชุม 40 ปีเครื่องฉายภาพ 3 มิติ_Visualizer(1),เครื่องฉาย Projector(1),ไมโครโฟนลอย(2),จอรับภาพ(1),ถ่ายภาพนิ่ง,งานจัดสถานที่..จิตประเสริฐ สุทธิชีวะ02/11/2561 15:30:55รอดำเนินการแก้ไข