งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

รหัสชื่อเรื่องวันที่ดำเนินการวันที่สิ้นสุดเวลาเริ่มถึงเวลาสถานที่รายการอุปกรณ์ผู้แจ้งวันที่แจ้งสถานะ 
180525610001ลูกเสือ ม.118/05/201828/02/201914:4516:00อาคารปีติฯไมโครโฟนลอย(1)เสกสรร บุญรอด18/05/2561 14:02:19พร้อมใช้งานแก้ไข
220525610001ทำตะข่ายกั้นลูกบอลออกสนามฟุตซอล22/05/201828/03/201908:0016:45สนามฟุตซอลงานจัดสถานที่..ประเคน รักเรียน2018-05-22 09:45:53พร้อมใช้งานแก้ไข
130625610003ขอใช้สถานที่14/06/201828/02/201908:0017:00ห้องประชุมชั้น 4 ซีเมออนงานจัดสถานที่..ละไม แบบกัน2018-06-13 13:06:10พร้อมใช้งานแก้ไข
051025610001นิเทศติดตาม ครั้งที่ 212/10/201812/10/201809:0012:00ห้องประชุม 1 อาคารส่งฯเครื่องฉายภาพ 3 มิติ_Visualizer(1),คอมพิวเตอร์ Notebook(1),ถ่ายภาพนิ่งชมัยพร สินธุประเสริฐ05/10/2561 09:22:27พร้อมใช้งานแก้ไข
111025610001ประชุมนักกีฬาและครูผู้ควบคุม12/10/201812/10/201813:0014:00หอประชุม 40 ปีไมโครโฟนลอย(1)สุเทพ ทองขาว11/10/2561 13:50:43รอดำเนินการแก้ไข
101025610001ถ่ายรูปนักเรียน ม.424/10/201824/10/201808:0010:30ถ่ายรูปนักเรียน ม.4ถ่ายภาพนิ่งดวงสมร โพธิราบ10/10/2561 09:13:08รอดำเนินการแก้ไข
101025610003จัดการแข่งขันประกวดขับร้องบทเพลง ศิลปหัตถกรรม27/10/201827/10/201809:0012:00หอประชุม 40 ปีคอมพิวเตอร์ Notebook(1),ไมโครโฟนลอย(3),งานจัดสถานที่..เกรียงไกร คงเมือง2018-10-10 14:02:26รอดำเนินการแก้ไข
210925610001ตรวจสุขภาพนักเรียนอ.1-ม.629/10/201801/11/201808:3015:30หอประชุม 40 ปีถ่ายภาพนิ่ง,งานจัดสถานที่..เบญจมาศ ยมนัตถุ์2018-09-21 08:25:04รอดำเนินการแก้ไข
101025610002ขอจองสถานที่ใช้งาน Smart science Rally (ป.1-ป.3)30/10/201830/10/201808:0015:45หอประชุม 40 ปีเครื่องฉาย Projector(1),คอมพิวเตอร์ Notebook(1),ไมโครโฟนสาย(2),ไมโครโฟนลอย(2),จอรับภาพ(1),ชุดเครื่องเสียงภาคสนาม(1),ถ่ายวีดีโอ,ถ่ายภาพนิ่ง,งานจัดสถานที่..ปัทมา อังคประสาทชัย2018-10-10 13:21:14รอดำเนินการแก้ไข
041025610001งานวันฮาโลวีน31/10/201831/10/201808:0015:00หอประชุม 40 ปีเครื่องฉาย Projector(1),คอมพิวเตอร์ Notebook(1),ไมโครโฟนลอย(2),ถ่ายภาพนิ่ง,งานจัดสถานที่..วัณย์สการณ์ ประเสริฐสุข2018-10-04 13:57:54รอดำเนินการแก้ไข
290925610001ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย13/11/201813/11/201809:0012:00ห้องประชุม 1 อาคารส่งฯไมโครโฟนลอย(2),ถ่ายวีดีโอ,ถ่ายภาพนิ่งสุวณีญาณ์ ไชยสิทธิ์29/09/2561 14:04:13รอดำเนินการแก้ไข
031025610002(แก้ไข)งานเลี้ยงวันเกิดครู/บุคลากร (ส.ค.-พ.ย.)24/11/201824/11/201808:0015:00หอประชุม 40 ปีจอรับภาพ(1),ถ่ายภาพนิ่ง,งานจัดสถานที่..ภัทริยา ควรหา05/10/2561 08:47:12รอดำเนินการแก้ไข
031025610003ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 5/2561 (ประจำเดือนพฤศจิกายน)30/11/201830/11/201814:3017:30หอประชุม 40 ปีคอมพิวเตอร์ Notebook(1),ไมโครโฟนลอย(2),จอรับภาพ(1),งานจัดสถานที่..ภัทริยา ควรหา2018-10-03 09:50:21รอดำเนินการแก้ไข
031025610005ติว ONET ม.3 ช่วงแรก 18-19 ธ.ค.18/12/201819/12/201808:3016:30หอประชุม 40 ปีเครื่องฉายภาพ 3 มิติ_Visualizer(1),เครื่องฉาย Projector(1),ไมโครโฟนลอย(2),จอรับภาพ(1),ถ่ายภาพนิ่ง,งานจัดสถานที่..จิตประเสริฐ สุทธิชีวะ2018-10-03 10:16:24รอดำเนินการแก้ไข
031025610006ติว ONET ม.3 ช่วงหลัง 3-4 ม.ค.03/01/201904/01/201908:3016:30หอประชุม 40 ปีเครื่องฉายภาพ 3 มิติ_Visualizer(1),เครื่องฉาย Projector(1),ไมโครโฟนลอย(2),จอรับภาพ(1),ถ่ายภาพนิ่ง,งานจัดสถานที่..จิตประเสริฐ สุทธิชีวะ2018-10-03 10:19:22รอดำเนินการแก้ไข
031025610004ติว ONET ป.6 21-24 ม.ค.21/01/201924/01/201908:3016:30หอประชุม 40 ปีเครื่องฉายภาพ 3 มิติ_Visualizer(1),เครื่องฉาย Projector(1),ไมโครโฟนลอย(2),จอรับภาพ(1),ถ่ายภาพนิ่ง,งานจัดสถานที่..จิตประเสริฐ สุทธิชีวะ2018-10-03 10:12:19รอดำเนินการแก้ไข