งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

รหัสชื่อเรื่องวันที่ดำเนินการวันที่สิ้นสุดเวลาเริ่มถึงเวลาสถานที่รายการอุปกรณ์ผู้แจ้งวันที่แจ้งสถานะ 
150325620001เข้าแถว Cambridge18/03/201912/04/201907:4508:30หอประชุม 40 ปีไมโครโฟนลอย(1),งานจัดสถานที่..เนตรดาว ชีพสมทรง2019-03-15 10:13:50เสร็จสิ้นแก้ไข
150325620002ขอใช้เครื่องเสียงภาคสนามในช่วง summer18/03/201912/04/201913:0015:00โรงอาหารชุดเครื่องเสียงภาคสนาม(1)ธารปาง ต.วิเชียร15/03/2562 10:38:17เสร็จสิ้นแก้ไข
160325620002ขอใช้เครื่องเสียง สอนทำอาหาร Summer18/03/201912/04/201913:0015:00โรงอาหารชุดเครื่องเสียงภาคสนาม(1)สุรีพร ไชยโกฎิ16/03/2562 13:46:48เสร็จสิ้นแก้ไข
020425620002กิจกรรมวันสงกานต์03/04/201911/04/201907:4515:30ลานอโศกงานจัดสถานที่..ประภาพันธุ์ ไชยศรี2019-04-02 13:53:04พร้อมใช้งานแก้ไข
120425620002การอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน09/04/201910/04/201907:3016:00หอประชุม 40 ปีเครื่องฉายภาพ 3 มิติ_Visualizer(1),เครื่องฉาย Projector(1),คอมพิวเตอร์ Notebook(1),จอรับภาพ(1),ถ่ายวีดีโอ,ถ่ายภาพนิ่ง,งานจัดสถานที่..ธารปาง ต.วิเชียร2019-04-12 10:09:44รอดำเนินการแก้ไข
300325620001ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแคมบริดจ์ Starters Movers and Flyers10/04/201912/04/201907:3013:00ห้องประชุมชั้น 4 ซีเมออนงานจัดสถานที่..วริษฐา ฉายากุล2019-03-30 13:50:23เสร็จสิ้นแก้ไข
100425620001งานผ้าป่าการศึกษา11/04/201911/04/201908:1512:30หอประชุม 40 ปีไมโครโฟนสาย(5),ไมโครโฟนลอย(6),ถ่ายวีดีโอ,ถ่ายภาพนิ่ง,งานจัดสถานที่..เรวิทย์ วงเวียน2019-04-10 08:58:26เสร็จสิ้นแก้ไข
010425620001งานมุทิตาจิตครูเกษียณ​ มอบรางวัลครูผลงานดีเด่น​ และเลี้ยงขอบคุณครูแระจำปีการศึกษา​ 256112/04/201912/04/201916:0021:00หอประชุม 40 ปีคอมพิวเตอร์ Notebook(1),ไมโครโฟนลอย(2),จอรับภาพ(1),ถ่ายภาพนิ่ง,งานจัดสถานที่..ภัทริยา ควรหา2019-04-01 21:22:34พร้อมใช้งานแก้ไข
100425620002ขอยืมอุปกรณ์เตรียมงานสงกราต์และเทสกาลปัสกา12/04/201922/04/201910:0013:00วัดแม่พระฯ ระยองงานจัดสถานที่..จินดาภรณ์ อุปการณ์2019-04-10 12:44:36พร้อมใช้งานแก้ไข
120425620001จัดสถานที่รถน้ำดำหัวครูผู้ใหญ่ มัธยมปลาย12/04/201912/04/201913:0015:00ลานใต้ต้นมะม่วงชุดเครื่องเสียงภาคสนาม(1),งานจัดสถานที่..ละไม แบบกัน2019-04-12 07:30:52เสร็จสิ้นแก้ไข