งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

รหัสชื่อเรื่องวันที่ดำเนินการวันที่สิ้นสุดเวลาเริ่มถึงเวลาสถานที่รายการอุปกรณ์ผู้แจ้งวันที่แจ้งสถานะ 
180525610001ลูกเสือ ม.118/05/201828/02/201914:4516:00อาคารปีติฯไมโครโฟนลอย(1)เสกสรร บุญรอด18/05/2561 14:02:19พร้อมใช้งานแก้ไข
130625610003ขอใช้สถานที่14/06/201828/02/201908:0017:00ห้องประชุมชั้น 4 ซีเมออนงานจัดสถานที่..ละไม แบบกัน2018-06-13 13:06:10พร้อมใช้งานแก้ไข
140225620002เลือกตั้งประธานนักเรียน15/02/201915/02/201908:0012:00ใต้ตึกซีเมออนถ่ายภาพนิ่ง,งานจัดสถานที่..ละไม แบบกัน2019-02-14 08:40:53?????????แก้ไข
140225620003ขอใช้สถานที่ใต้ตึกซีเมออน จัดงานเลี้ยง ม.618/02/201918/02/201911:0017:00ใต้ตึกซีเมออนงานจัดสถานที่..ละไม แบบกัน2019-02-14 09:14:37รอดำเนินการแก้ไข
150225620001ไมค์คอนเดนเซอร์18/02/201918/02/201907:3008:30หอประชุม 40 ปีไมโครโฟนลอย(2)ประสงค์ รอดคลองตัน15/02/2562 15:21:04รอดำเนินการแก้ไข
160225620001ขอใช้เครื่องเสียงภาคสนาม หันลำโพงไปทางสนามฟุตบอล18/02/201918/02/201912:0017:00ลานใต้ต้นมะม่วงไมโครโฟนลอย(2),ชุดเครื่องเสียงภาคสนาม(1)ละไม แบบกัน16/02/2562 07:53:32รอดำเนินการแก้ไข
140225620001ฉีดมะเร็งปากมดลูก22/02/201922/02/201909:0011:00หอประชุม 40 ปีถ่ายภาพนิ่ง,งานจัดสถานที่..เบญจมาศ ยมนัตถุ์2019-02-14 07:59:45รอดำเนินการแก้ไข
140225620004(แก้ไข)จัดสอบ HSK24/02/201924/02/201907:3016:30ห้องประชุมชั้น 4 ซีเมออนคอมพิวเตอร์ Notebook(1),ไมโครโฟนลอย(1),งานจัดสถานที่..วีรยา ศรีชุมพล14/02/2562 15:07:10รอดำเนินการแก้ไข
140225620005จัดสอบ HSK24/02/201924/02/201907:3016:30ห้องเรียนอาคารซีเมออน ห้อง ม.5/4 , ม.5/3 , ม.5/2คอมพิวเตอร์ Notebook(3),งานจัดสถานที่..วีรยา ศรีชุมพล2019-02-14 15:05:59รอดำเนินการแก้ไข
110225620001ขอใช้สถานที่เพื่อซ้อมรับวุฒิบัตรอ.325/02/201901/03/201908:4511:00หอประชุม 40 ปีไมโครโฟนลอย(2),ถ่ายภาพนิ่งเกรียงไกร ภู่ระหงษ์12/02/2562 14:19:29รอดำเนินการแก้ไข
110225620002กิจกรรมวันรับวุฒิบัตร25/02/201902/03/201908:3015:30อาคารเดอ มง ฟอร์ตงานจัดสถานที่..เกรียงไกร ภู่ระหงษ์2019-02-11 13:40:29รอดำเนินการแก้ไข
120225620002(แก้ไข)ประชุมครูประจำเดือน ครั้งที่ 8 / 256128/02/201928/02/201915:4517:00ห้องประชุมชั้น 4 ซีเมออนคอมพิวเตอร์ Notebook(1),ไมโครโฟนลอย(2),จอรับภาพ(1),งานจัดสถานที่..ภัทริยา ควรหา13/02/2562 14:27:33รอดำเนินการแก้ไข
120225620001(แก้ไข)งานเลี้ยงวันเกิดครู (ธ.ค.-มี.ค.)08/03/201908/03/201911:0014:00หอประชุม 40 ปีคอมพิวเตอร์ Notebook(1),ไมโครโฟนลอย(1),จอรับภาพ(1),ถ่ายภาพนิ่ง,งานจัดสถานที่..ภัทริยา ควรหา12/02/2562 13:25:03รอดำเนินการแก้ไข
130225620001การสอบประเมินสมรรถนะความถนัดทางวิชาชีพ12/03/201912/03/201908:0012:00หอประชุม 40 ปีเครื่องฉาย Projector(1),คอมพิวเตอร์ Notebook(1),ไมโครโฟนลอย(2)ธารปาง ต.วิเชียร13/02/2562 08:40:16รอดำเนินการแก้ไข