งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

Queue List View

รหัสซ่อมผู้แจ้งซ่อมประเภทการซ่อมรายละเอียดอาการวันเวลาที่แจ้งห้องสถานะ
011120230001เต็มสิริ คูณสว่างโปรแกรม(Softwares)แจ้งลงโปรแกรมใหม่ เพราะไม่สามารถใช้โปรแกรม office ( word PowerPoint excel) ได้11/1/2023 10:54:35 AMคอมเซราฟินรอคิวซ่อม
021120230001ชัยวัฒน์ ปักเกโสอื่น ๆระบบแชร์ปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้ รหัสคอม 44444411/2/2023 10:38:37 AMประชาสัมพันธ์อนุบาลรอคิวซ่อม
281120230001สุภัทรา รัตนกูลTVทีวีเปิดไม่ติด จอดำ ไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้11/28/2023 8:51:07 AMอ.1/2กำลังดำเนินการ
281120230002กรรณิกา คอนหน่ายอื่น ๆ1.หน้าจอภาพไม่ติด 2.มีไฟกระพริบบริเวณตรงปุ่มไฟ11/28/2023 12:05:02 PMอ.2/3กำลังดำเนินการ
041220230001ปนัดดา อินเผือกTVเปิดทีวีแล้วมีลักษณะเหมือนหน้าจอช็อตแล้วก็ดับเอง12/4/2023 10:54:25 AMอนุบาล 1/4รอคิวซ่อม