งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

Queue List View

รหัสซ่อมผู้แจ้งซ่อมประเภทการซ่อมรายละเอียดอาการวันเวลาที่แจ้งห้องสถานะ
081220230001มณฑกาญจน์ สิทธิ์ชูรักษ์คอมพิวเตอร์หน้าจอคอมเป็นคลื่นๆ รหัส thelastwizardofthecentury 12/8/2023 12:23:01 PMห้องพักครูอาคารยอร์นฝั่ง อบจ.รอคิวซ่อม
220120240002นิภาวรรณ ศิริแก้วTVลำโพงแตก เสียงออกลำโพงเดียว1/22/2024 12:24:33 PMป.1/2ดำเนินการเสร็จสิ้น