งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

แบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี

( 29/02/2024 02:19:47  )

กรอกเลขประจำตัวครู :

     
ชื่อ - นามสกุล : ห้อง :  
เบอร์โทร / ไอดี Line : สังกัดฝ่าย :  

 

รายการอุปกรณ์ที่ต้องการซ๋อมรายละเอียด / ลักษณะอุปกรณ์ที่เสีย  (ถ้าคอมพิวเตอร์มีรหัส หรือ Password กรุณาพิมพ์บอกด้วยครับ )

คุณครูสามารถดูคิวการซ่อม ได้ที่ Check List