งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

รหัสชื่อเรื่องวันที่ดำเนินการวันที่สิ้นสุดเวลาเริ่มถึงเวลาสถานที่รายการอุปกรณ์ผู้แจ้งวันที่แจ้งสถานะ 
080725670001ติวสอบ HSK08/07/202412/07/202407:0008:00ห้องประชุมชั้น 4 ซีเมออนเครื่องฉาย Projector(1),ไมโครโฟนลอย(2),จอรับภาพ(1)ฉัตรวิทย์ เอี่ยมปิ่น08/07/2567 06:41:23เสร็จสิ้นแก้ไข
120725670001ประชุมคณะกรรมการสีชมพู12/07/202412/07/202412:1513:00ห้องประชุมชั้น 4 ซีเมออนไมโครโฟนลอย(2)ฉัตรวิทย์ เอี่ยมปิ่น12/07/2567 06:54:34เสร็จสิ้นแก้ไข
030725670002อบรมเรื่องเพศศึกษา15/07/202415/07/202408:0011:00หอประชุม 40 ปีเครื่องฉาย Projector(1),คอมพิวเตอร์ Notebook(1),ไมโครโฟนลอย(2),ถ่ายวีดีโอ,ถ่ายภาพนิ่ง,งานจัดสถานที่..ภัณฑ์พิศ มหาสัทธา2024-07-03 13:59:38รอดำเนินการแก้ไข
080725670003(แก้ไข)English team building16/07/202416/07/202413:4514:40หอประชุม 40 ปีไมโครโฟนลอย(2),จอรับภาพ(1)ปัณณวัฒน์ เทียนสวัสดิ์09/07/2567 07:01:55รอดำเนินการแก้ไข
080725670002ปฐมนิเทศการเข้าค่าย English Building Camp17/07/202417/07/202413:3015:00หอประชุม 40 ปีคอมพิวเตอร์ Notebook(1),ไมโครโฟนลอย(2)เศรษฐวิทย์ โชติผดุงพงศ์08/07/2567 13:21:59รอดำเนินการแก้ไข
120725670002การสอบYCT1-3 วันที่ 17 สิงหาคม 256717/07/202417/07/202407:3010:00ห้องประชุมชั้น 4 ซีเมออนคอมพิวเตอร์ Notebook(1),ไมโครโฟนสาย(1),งานจัดสถานที่..วีรยา ศรีชุมพล2024-07-12 14:35:36รอดำเนินการแก้ไข
020725670001(แก้ไข)วจนพิธีกรรมวันสถาปนานักบุญหลุยส์/วันระลึกถึงผู้ว่าส่งฯ18/07/202418/07/202405:0010:00หอประชุม 40 ปีเครื่องฉาย Projector(1),คอมพิวเตอร์ Notebook(1),ไมโครโฟนสาย(1),ไมโครโฟนลอย(3),ถ่ายวีดีโอ,ถ่ายภาพนิ่ง,งานจัดสถานที่..จินดาภรณ์ อุปการณ์09/07/2567 10:45:38รอดำเนินการแก้ไข
220625670004กิจกรรมรณรงค์-ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง นักเรียน ม.118/07/202418/07/202413:3015:00หอประชุม 40 ปีถ่ายภาพนิ่ง,งานจัดสถานที่..เบญจมาศ ยมนัตถุ์2024-06-22 13:32:18รอดำเนินการแก้ไข
030725670003กิจกรรม ค่ายผู้นำ19/07/202419/07/202407:0016:00หอประชุม 40 ปีคอมพิวเตอร์ Notebook(1),ไมโครโฟนลอย(4),จอรับภาพ(1),ถ่ายวีดีโอ,ถ่ายภาพนิ่ง,งานจัดสถานที่..ภัณฑ์พิศ มหาสัทธา2024-07-03 14:02:04รอดำเนินการแก้ไข
110725670005ประชุมครุต่างชาติครั้งที่ 219/07/202419/07/202415:4516:30ห้องประชุมชั้น 4 ซีเมออนเครื่องฉายภาพ 3 มิติ_Visualizer(1),เครื่องฉาย Projector(1),คอมพิวเตอร์ Notebook(1),ไมโครโฟนลอย(3),จอรับภาพ(1),งานจัดสถานที่..ฟาติมา ไชยเผือก2024-07-11 16:44:51รอดำเนินการแก้ไข
200625670001จัดสอบวัดระดับภาษาจีน HSK21/07/202421/07/202407:0015:00หอประชุม 40 ปีเครื่องฉาย Projector(1),คอมพิวเตอร์ Notebook(1),ไมโครโฟนลอย(2),งานจัดสถานที่..ฉัตรวิทย์ เอี่ยมปิ่น2024-06-20 10:18:30รอดำเนินการแก้ไข
200625670002จัดสอบวัดระดับภาษาจีน HSK21/07/202421/07/202411:0017:45ห้องประชุมชั้น 4 ซีเมออนเครื่องฉาย Projector(1),คอมพิวเตอร์ Notebook(1),ไมโครโฟนลอย(2),งานจัดสถานที่..ฉัตรวิทย์ เอี่ยมปิ่น2024-06-20 10:20:50รอดำเนินการแก้ไข
040725670001สอบกลางภาคเรียนที่ 1/256724/07/202425/07/202408:1515:30หอประชุม 40 ปีไมโครโฟนลอย(2),งานจัดสถานที่..ศิริลักษณ์ ระบอบ2024-07-04 09:58:34รอดำเนินการแก้ไข
150625670003สอนวิชาการเงิน จาก ACC27/07/202427/07/202408:0013:00ห้องประชุมชั้น 4 ซีเมออนเครื่องฉาย Projector(1),คอมพิวเตอร์ Notebook(1),ไมโครโฟนลอย(2)จิรฐา กิจเจริญ15/06/2567 10:24:37รอดำเนินการแก้ไข
100725670001สอบ Speaking G.1-G.6 Smart English30/07/202431/07/202407:4515:00หอประชุม 40 ปีไมโครโฟนลอย(2),งานจัดสถานที่..สุวาณีย์ สุทธิวิเศษ2024-07-10 13:29:53รอดำเนินการแก้ไข
300625670001(แก้ไข)English Team Building03/08/202404/08/202412:0018:00รถตู้ 1 ค้นงานจัดสถานที่..ปัณณวัฒน์ เทียนสวัสดิ์30/06/2567 16:15:44รอดำเนินการแก้ไข
260625670001จัดสอบภาษาอังกฤษ TSET และ Spelling Bee18/08/202418/08/202409:0016:00หอประชุม 40 ปีไมโครโฟนลอย(1),งานจัดสถานที่..เศรษฐวิทย์ โชติผดุงพงศ์2024-06-26 10:17:21รอดำเนินการแก้ไข
110725670001ตรวจสุขภาพนักเรียน อ.1 -ม.620/08/202420/08/202408:3015:30หอประชุม 40 ปีถ่ายภาพนิ่ง,งานจัดสถานที่..เบญจมาศ ยมนัตถุ์2024-07-11 09:31:25รอดำเนินการแก้ไข
110725670003ตรวจสุขภาพนักเรียน อ.1 -ม.623/08/202423/08/202408:3015:30หอประชุม 40 ปีถ่ายภาพนิ่ง,งานจัดสถานที่..เบญจมาศ ยมนัตถุ์2024-07-11 09:35:49รอดำเนินการแก้ไข
110725670002ตรวจสุขภาพนักเรียน อ.1 -ม.627/08/202427/08/202408:3015:30หอประชุม 40 ปีถ่ายภาพนิ่ง,งานจัดสถานที่..เบญจมาศ ยมนัตถุ์2024-07-11 09:34:17รอดำเนินการแก้ไข
110725670004ตรวจสุขภาพนักเรียน อ.1 -ม.628/08/202428/08/202408:3015:30หอประชุม 40 ปีถ่ายภาพนิ่ง,งานจัดสถานที่..เบญจมาศ ยมนัตถุ์2024-07-11 09:36:27รอดำเนินการแก้ไข
100725670002การสอบแข่งขัน ASMO รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ประจำปี 256708/09/202408/09/202407:3016:00หอประชุม 40 ปีไมโครโฟนสาย(1),ไมโครโฟนลอย(1),งานจัดสถานที่..ปัทมา อังคประสาทชัย2024-07-10 13:53:31รอดำเนินการแก้ไข
220625670003สอบ สวช. รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด16/11/202416/11/202408:0015:00หอประชุม 40 ปีคอมพิวเตอร์ Notebook(1),ไมโครโฟนลอย(2),จอรับภาพ(1),งานจัดสถานที่..สุวาณีย์ สุทธิวิเศษ2024-06-22 13:16:28รอดำเนินการแก้ไข