งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

รหัสชื่อเรื่องวันที่ดำเนินการวันที่สิ้นสุดเวลาเริ่มถึงเวลาสถานที่รายการอุปกรณ์ผู้แจ้งวันที่แจ้งสถานะ 
050425640001สอบเข้ารอบ 406/04/202106/04/202108:0012:45หอประชุม 40 ปีไมโครโฟนลอย(1),งานจัดสถานที่..เนตรดาว ชีพสมทรง2021-04-05 09:58:51เสร็จสิ้นแก้ไข
070425640001สอบHSK10/04/202110/04/202107:0015:30หอประชุม 40 ปีไมโครโฟนลอย(2),งานจัดสถานที่..ปาณิศา อุดมวิโรจน์สิน2021-04-07 12:55:31รอดำเนินการแก้ไข
070425640002(แก้ไข)สอบHSK10/04/202110/04/202112:0015:30ตึกอัสสัมชัญห้อง ม.3ทับ2งานจัดสถานที่..ปาณิศา อุดมวิโรจน์สิน07/04/2564 13:05:07เสร็จสิ้นแก้ไข
070425640003(แก้ไข)สอบHSK10/04/202110/04/202112:0015:30ตึกอัสสัมห้อง ม.3ทับ3งานจัดสถานที่..ปาณิศา อุดมวิโรจน์สิน07/04/2564 13:04:44เสร็จสิ้นแก้ไข
070425640004สอบHSK10/04/202110/04/202107:0015:30ตึกอัสสัมห้อง ม.3ทับ4งานจัดสถานที่..ปาณิศา อุดมวิโรจน์สิน2021-04-07 13:03:46เสร็จสิ้นแก้ไข
120425640002อบรม พนักงานทั้งหมด (บริหารทั่วไป)08/05/202108/05/202108:0016:00หอประชุม 40 ปีเครื่องฉายภาพ 3 มิติ_Visualizer(1),เครื่องฉาย Projector(1),คอมพิวเตอร์ Notebook(1),ไมโครโฟนลอย(3),ถ่ายวีดีโอ,ถ่ายภาพนิ่งธารปาง ต.วิเชียร12/04/2564 08:01:44รอดำเนินการแก้ไข
070525640001ประชุมครูใหม่10/05/202110/05/202110:0011:00หอประชุม 40 ปีเครื่องฉายภาพ 3 มิติ_Visualizer(1),คอมพิวเตอร์ Notebook(1),ไมโครโฟนลอย(1),งานจัดสถานที่..ภัทริยา ควรหา2021-05-07 18:22:40รอดำเนินการแก้ไข
170525640001ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯ18/05/202118/05/202110:0011:00หอประชุม 40 ปีคอมพิวเตอร์ Notebook(1),ไมโครโฟนลอย(1),งานจัดสถานที่..ศิริลักษณ์ ระบอบ2021-05-17 11:12:39รอดำเนินการแก้ไข
100525640001ประกาศผลกิจกรรมประกวดโครงการ “การจัดการและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เพื่อรองรับและตอบสนอง ต่อการยายตัวในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออกอย่างมีส่วนร่วม”20/05/202120/05/202108:0011:00หอประชุม 40 ปีเครื่องฉาย Projector(1),ไมโครโฟนลอย(2),ถ่ายภาพนิ่ง,งานจัดสถานที่..พัฒนี สกุลช่างเสนาะ2021-05-10 11:24:19รอดำเนินการแก้ไข
190525640001ประชุมครูแผนก Smart Program21/05/202121/05/202109:0012:00หอประชุม 40 ปีเครื่องฉาย Projector(1),ไมโครโฟนลอย(1),งานจัดสถานที่..สุวาณีย์ สุทธิวิเศษ2021-05-19 14:00:26รอดำเนินการแก้ไข
210525640001ประชุมเตรียมการสอน Interactive Learning24/05/202125/05/202110:0012:00หอประชุม 40 ปีเครื่องฉายภาพ 3 มิติ_Visualizer(1),เครื่องฉาย Projector(1),คอมพิวเตอร์ Notebook(1),ไมโครโฟนลอย(2),งานจัดสถานที่..นิอร แสงสุขา2021-05-21 12:44:44รอดำเนินการแก้ไข
010625640001ซ่อมแอร์01/06/202101/06/202105:0024:00หอประชุม 40 ปีงานจัดสถานที่..ประเคน รักเรียน2021-06-01 11:23:33รอดำเนินการแก้ไข
270525640001(แก้ไข)จองสถานที่ทดสอบความรู้แคมบริดจ์ ระดับ KET PET และ FCE05/06/202105/06/202108:0013:00ห้องประชุมชั้น 4 ซีเมออนงานจัดสถานที่..วริษฐา ฉายากุล27/05/2564 14:57:42รอดำเนินการแก้ไข
180625640001(แก้ไข)ประชุมก่อสร้าง และปรับปรุงอาคาร25/06/202125/06/202110:0012:00ห้องประชุมชั้น 4 ซีเมออนเครื่องฉายภาพ 3 มิติ_Visualizer(1),เครื่องฉาย Projector(1),คอมพิวเตอร์ Notebook(1),ไมโครโฟนสาย(1),ไมโครโฟนลอย(1),จอรับภาพ(1)สุวณีญาณ์ ไชยสิทธิ์18/06/2564 13:25:28รอดำเนินการแก้ไข
180625640002ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน29/06/202129/06/202109:0012:00ห้องประชุมชั้น 4 ซีเมออนเครื่องฉายภาพ 3 มิติ_Visualizer(1),เครื่องฉาย Projector(1),คอมพิวเตอร์ Notebook(1),ไมโครโฟนสาย(1),ไมโครโฟนลอย(1),จอรับภาพ(1),ถ่ายวีดีโอ,ถ่ายภาพนิ่งสุวณีญาณ์ ไชยสิทธิ์18/06/2564 13:24:58รอดำเนินการแก้ไข
280625640001ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/256402/07/202102/07/202115:0017:00อาคาร เดอ มงฟอร์ต (ตึกอนุบาล)เครื่องฉาย Projector(1),คอมพิวเตอร์ Notebook(1),ไมโครโฟนลอย(2),จอรับภาพ(1),งานจัดสถานที่..ภัทริยา ควรหา2021-06-28 13:09:46รอดำเนินการแก้ไข
080725640001ตัวแทนสมาพันธ์ศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยพบท่านอธิการ10/07/202110/07/202108:4509:45ACRหรรษาคาเฟ่ถ่ายภาพนิ่งเรวิทย์ วงเวียน08/07/2564 10:45:42รอดำเนินการแก้ไข
120725640001ตัวแทนสมาพันธ์ศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยพบท่านอธิการ12/07/202112/07/202113:1514:15ACRหรรษาคาเฟ่ถ่ายภาพนิ่งเรวิทย์ วงเวียน12/07/2564 10:22:23รอดำเนินการแก้ไข
150725640001วันคล้ายวันสถาปนานักบุญ หลุยส์ มารี20/07/202120/07/202108:0010:00หน้าอาคารเซราฟินไมโครโฟนสาย(1),ไมโครโฟนลอย(2),ชุดเครื่องเสียงภาคสนาม(1),ถ่ายภาพนิ่ง,งานจัดสถานที่..จินดาภรณ์ อุปการณ์2021-07-15 15:09:31รอดำเนินการแก้ไข
150725640002วันคล้ายวันสถาปนานักบุญ หลุยส์ มารี20/07/202120/07/202108:0010:00หน้าอาคารเซราฟินงานจัดสถานที่..จินดาภรณ์ อุปการณ์2021-07-15 15:11:11รอดำเนินการแก้ไข
200725640001ขอโต๊ะหน้าขาว21/07/202124/07/202107:3016:30อาคารเดอมงฟอร์ตงานจัดสถานที่..กรรณิกา คอนหน่าย2021-07-20 08:12:14รอดำเนินการแก้ไข
100825640001ตัวแทนสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่ามอบข้าวให้โรงเรียน11/08/202111/08/202113:0014:00ใต้อาคารซีเมออนถ่ายภาพนิ่งเรวิทย์ วงเวียน10/08/2564 11:39:47รอดำเนินการแก้ไข
110825640001วันฉลองแม่พระอัสสัมชัญ13/08/202113/08/202106:0010:00หน้าอาคารอัสสัมชัญไมโครโฟนลอย(3),ชุดเครื่องเสียงภาคสนาม(1),ถ่ายภาพนิ่ง,งานจัดสถานที่..จินดาภรณ์ อุปการณ์2021-08-11 11:24:20รอดำเนินการแก้ไข
041025640001สอบสัมภาษณ์นักเรียนใหม่ปีการศึกษา 256507/10/202108/10/202108:0015:00ลานอนุบาลงานจัดสถานที่..กรรณิกา คอนหน่าย2021-10-04 11:12:04รอดำเนินการแก้ไข
271025640001(แก้ไข)สอบและสัมภาษณ์นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 256530/10/202130/10/202107:3015:00ตึกยอห์นแม่รี่ ตึกเซราฟินงานจัดสถานที่..อัญชนา ภิญโญทรัพย์27/10/2564 15:14:14รอดำเนินการแก้ไข
231125640001งานมอบของที่ระลึกครู 25 ปี26/11/202126/11/202107:0011:30อาคารส่ง เหล่าสุนทรงานจัดสถานที่..ภัทริยา ควรหา2021-11-23 13:37:25รอดำเนินการแก้ไข