งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

รหัสชื่อเรื่องวันที่ดำเนินการวันที่สิ้นสุดเวลาเริ่มถึงเวลาสถานที่รายการอุปกรณ์ผู้แจ้งวันที่แจ้งสถานะ 
211125660002(แก้ไข)ติวเตรียมความพร้อมทดสอบภาษาอังกฤษแคมบริดจ์27/11/202312/12/202307:3008:30ห้องประชุมชั้น 4 ซีเมออนไมโครโฟนลอย(1),ถ่ายภาพนิ่ง,งานจัดสถานที่..วริษฐา ฉายากุล2023-11-22 17:09:49พร้อมใช้งานแก้ไข
201125660001ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกนักเรียนชั้น ป.5/ม.4-606/12/202306/12/202308:3015:30หอประชุม 40 ปีไมโครโฟนลอย(1),ถ่ายภาพนิ่ง,งานจัดสถานที่..เบญจมาศ ยมนัตถุ์2023-11-20 17:05:59เสร็จสิ้นแก้ไข
061225660002(แก้ไข)เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี07/12/202308/12/202315:0016:30สนามฟุตบอลไมโครโฟนสาย(2),ไมโครโฟนลอย(2),ชุดเครื่องเสียงภาคสนาม(1),ถ่ายวีดีโอ,ถ่ายภาพนิ่ง,งานจัดสถานที่..เอกสิทธิ์ ปักกาเวสา06/12/2566 15:48:47พร้อมใช้งานแก้ไข
071225660001(แก้ไข)การแข่งขันทักษะวิชาการเอกชน09/12/202309/12/202308:0010:00ใต้ถุนอาคารส่งฯถ่ายภาพนิ่ง,งานจัดสถานที่..ศิริลักษณ์ ระบอบ07/12/2566 15:49:31รอดำเนินการแก้ไข
301125660002(แก้ไข)แข่งขันการขับร้องรายการการศึกษาเอกชน09/12/202309/12/202308:0016:00หอประชุม 40 ปีเครื่องฉาย Projector(1),คอมพิวเตอร์ Notebook(1),ไมโครโฟนลอย(3),ถ่ายภาพนิ่งเกรียงไกร คงเมือง30/11/2566 15:39:36รอดำเนินการแก้ไข
101025660001(แก้ไข)ตรวจสุขภาพนักเรียน ปี 256612/12/202318/12/202308:3015:30หอประชุม 40 ปีไมโครโฟนสาย(1),ถ่ายภาพนิ่ง,งานจัดสถานที่..เบญจมาศ ยมนัตถุ์01/12/2566 10:11:45รอดำเนินการแก้ไข
041225660001(แก้ไข)ตรวจเอกสารนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 (ประถม - มัธยม)17/12/202317/12/202307:0015:00โดมมิคาเอล ตึกอัสสัมชัญงานจัดสถานที่..ดวงสมร โพธิราบ04/12/2566 16:19:35รอดำเนินการแก้ไข
041225660002สอบชิงทุน นร.ป.6 , ม318/12/202318/12/202308:3012:00หอประชุม 40 ปีไมโครโฟนลอย(1),ถ่ายภาพนิ่ง,งานจัดสถานที่..ศิริลักษณ์ ระบอบ2023-12-04 17:02:25รอดำเนินการแก้ไข
231125660001งานวันคริสต์มาส (บ้านผีสิง)19/12/202322/12/202313:0014:30ห้องสอนร้องเพลงข้างอาคาร 40 ปีงานจัดสถานที่..ดวงรัตน์ สุขมหา2023-11-23 13:16:44รอดำเนินการแก้ไข
241125660001กิจกรรมคริสต์มาส21/12/202322/12/202309:0015:00ข้างห้องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Notebook(1),ไมโครโฟนสาย(1),ไมโครโฟนลอย(1)ชมัยพร สินธุประเสริฐ24/11/2566 07:53:32รอดำเนินการแก้ไข
061225660001ค่ายพักแรมลูกเสือม.218/01/202418/01/202406:0016:00หอประชุม 40 ปีไมโครโฟนลอย(2)วิลาศ ศิริพันธ์06/12/2566 07:10:07รอดำเนินการแก้ไข
011225660001สอบนักเรียนใหม่ชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 256719/01/202419/01/202408:0010:30หอประชุม 40 ปีงานจัดสถานที่..ดวงสมร โพธิราบ2023-12-01 12:59:00รอดำเนินการแก้ไข